Services provided by QNQ Container

 Các dịch vụ được cung cấp bởi QNQ Container: 

  • Mua Bán, Cho Thuê Container Khô, Lạnh
  • Mua Bán, Cho Thuê Container Văn Phòng
  • Thiết Kế, Thi Công Nhà Tiền Chế Container
  • Gia Công, Đấu Nối Container Các Loại 10, 45, 48, 50...
  • Gia Công Mặt Máy, Sửa Chữa Và Bơm Foarm Container Lạnh